Visitkort Peter Syrjänen

Visitkort Peter Syrjänen

Två olika exklusiva visitkort till Peter Syrjänen, tryckta med två färger på Gmund Cotton Max White, 600 g.

Papper: Gmund Cotton Max White, 600 g
Färg: PMS 626 och PMS 1655

Category

visitkort